foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Slovo starosty: Pokud máte zájem o setkání s občany naší obce, přijďte do našeho klubu "Na radnici". Zde máte možnost podiskutovat společně s ostatními o problémech obce a posedět se starostou :-)

Obec Poustka

oficiální stránky obecního úřadu

Živý kraj
Projekt vytvořen ve spolupráci s Karlovarským krajem

Hrad SeebergHrad Seeberg byl založen na skalnatém ostrohu, obtékaném slatinným potokem kolem roku 1200.
Areál hradu je tvořen dvěma částmi, předním a zadním hradem. Obě části odděluje hluboký příkop s mostem. Interiéry hradu se pyšní rytířským sálem a pro středověké hrady typickou černou kuchyní, ve které nechybí ani dobové vybavení. Zajímavý zážitek nabízí i vstup do sklepních prostor hradu.
V prostorách hradu Seeberg najdete i několik poutavých expozic. Výstava karlovarského porcelánu je doplněna národopisnou expozicí severozápadních Čech umístěnou v hradní stodole. Před samotným hradem jsou navíc soustředěny lidové stavby z blízkého okolí.

 

Historie hradu
První zmínka o Ostrohu, založeném na přelomu 12. a 13. století, je na zástavní listině z roku 1322, kdy získal Chebsko do zástavy Jan Lucemburský. V té době patřil pravděpodobně městu Cheb, jistotu o tom však máme až od roku 1349. Roku 1434 jej císař Zikmund daroval svému kancléři Kašparu Šlikovi. Roku 1461 prodali Šlikové Seeberg Junckerům, v letech 1484-97 jej drželi opět Šlikové. Roku 1497 koupili Seeberg bratři Konrád a Jošt z Neubergu. Ti museli své panství bránit před nájezdy Jorga Zedwitze, se kterým se usmířili až roku 1519.

Konrádův vnuk Jan Albrecht jej prodal roku 1582 Jiřímu Wolfovi z Brandu, jehož potomci hrad udrželi až do roku 1635. Tehdy jej koupil Vít Dětřich ze Steinheimu, za nějž byl roku 1648 obsazen a zapálen vojsky švédského generála Königsmarka. Opravený hrad spadl roku 1657 jako odúmrť na korunu. V letech 1664-1703 drželi hrad Nosticové a po nich Gerardové. Tehdy koupilo hrad město Cheb, v jehož majetku zůstal až do roku 1986.

http://www.muzeum-frantiskovylazne.cz/cz/o-hradu