foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Slovo starosty: Pokud máte zájem o setkání s občany naší obce, přijďte do našeho klubu "Na radnici". Zde máte možnost podiskutovat společně s ostatními o problémech obce a posedět se starostou :-)

Obec Poustka

oficiální stránky obecního úřadu

Živý kraj
Projekt vytvořen ve spolupráci s Karlovarským krajem
 1. Oficiální název 
  Úplný oficiální název povinného subjektu 

 2. Důvod a způsob založení
  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých povinný subjekt provozuje svoji činnost.

 3. Organizační struktura
  Popis organizační struktury povinného subjektu.

 4. Kontaktní spojení   
  Poštovní adresa, telefon, fax, e-mail, e-podatelna... 

 5. Bankovní spojení

 6.  

 7. DIČ:
  nejsme plátci

 8. Dokumenty - rozpočet
  Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu organizace (povinného subjektu) a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

 9. Žádosti o informace  
  Místo a způsob, kde a jak získat požadované informace.

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí.
  Pravidla vyřizování stížností (pdf)

 11. Opravné prostředky (pdf)  
  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu včetně uvedení požadavků kladených na žadatele, postupy a pravidla, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

 12. Formuláře
  Název příslušného úředního formuláře a způsob a místo, kde jej lze získat. 
  - obec nevydala žádné formuláře

 13. Návody pro řešení životních situací
  Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).

 14. Nejdůležitější předpisy
  Přehled právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na internetových stránkách http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 15. Úhrady za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

 16. Licenční smlouvy - vzory licenčních smluv
  - obec nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy
   
 17. Výroční zpráva o poskytování informací
  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací.