foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Slovo starosty: Pokud máte zájem o setkání s občany naší obce, přijďte do našeho klubu "Na radnici". Zde máte možnost podiskutovat společně s ostatními o problémech obce a posedět se starostou :-)

Obec Poustka

oficiální stránky obecního úřadu

Živý kraj
Projekt vytvořen ve spolupráci s Karlovarským krajem
 1. Oficiální název
  Obec Poustka

 2. Důvod a způsob založení
  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých povinný subjekt provozuje svoji činnost.

 3. Organizační struktura - kontakt na obecní úřad
       - Zastupitelstvo

 4. Kontaktní spojení

      4.1 Kontaktní poštovní adresa:
           Poustka 33, 350 02 Cheb  
    
      4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
            Poustka 33, 350 02 Cheb

     4.3 Úřední hodiny:
           po, út, st 15.00 – 18.00

    4.4 Telefonní čísla:
          pevná linka - +420 354 595 316

    4.5 Čísla faxu

    4.6 Adresa internetové stránky
          oficiální:  http://www.poustka.cz 

   4.7 Adresa e-podatelny

   4.8 Další elektronické adresy 5. Bankovní spojení
      Raiffeisenbank im Stifland
      číslo účtu:  0- 658910, kód banky 8030 


 6.     883611 

 7. DIČ:
      nejsme plátci

 8. Dokumenty

     
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
           
  Usnesení zastupitelstva
            Územní plánn
            Obecně závazné vyhlášky

      8.2   Rozpočet

      8.3.  Poskytnuté ifnormace 

 9. Žádosti o informace  


 10. Příjem žádostí a dalších podání

 11. Opravné prostředky (pdf)  

 12. Formuláře
        - obec nevydala žádné formuláře

 13. Návody pro řešení životních situací
        Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).

 14. Předpisy

        14.1. Nejdůležitější předpisy
        Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na internetových stránkách http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
        14.2 Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací

        15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
        15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
         - nebyla dosud vydána

 16. Licenční smlouvy - vzory licenčních smluv
        16.1 Vzory licenčních smluv
         - obec nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy
        16.2 Výhradní licence
        - obec nemá uzavřeny žádné výhradní licenční smlouvy
   
 17. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb.
        17.1 Rozsudky
        17.2 Výdaje na soudy

 18. Informace o zpracování osobních údajů
        Zpracovávané osobní údaje se řídí § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 19. Rejstříky