foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Slovo starosty: Pokud máte zájem o setkání s občany naší obce, přijďte do našeho klubu "Na radnici". Zde máte možnost podiskutovat společně s ostatními o problémech obce a posedět se starostou :-)

Obec Poustka

oficiální stránky obecního úřadu

Živý kraj
Projekt vytvořen ve spolupráci s Karlovarským krajem
 1. Oficiální název
  Obec Poustka

 2. Důvod a způsob založení
  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých povinný subjekt provozuje svoji činnost.
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - (pdf)

      2.2.Podmínky a principy činnosti:

      Samostatná působnost - obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti v rozsahu stanoveném
      zákonem a v souladu s potřebami obce a jejích občanů.
      Přenesená působnost - obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti.
      Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů,
      usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 3. Organizační struktura - kontakt na obecní úřad
       - Zastupitelstvo
       - seznam organizací, zřizovaných obcí: obec nezřizuje žádné organizace

 4. Kontaktní spojení

      4.1 Kontaktní poštovní adresa:
           Poustka 33, 350 02 Cheb  
    
      4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
            Poustka 33, 350 02 Cheb

     4.3 Úřední hodiny:
           po, st 15.00 – 17.00

    4.4 Telefonní čísla:
          pevná linka - +420 354 595 316

    4.5 Čísla faxu

    4.6 Adresa internetové stránky
          oficiální:  http://www.poustka.cz 

   4.7 Adresa e-podatelny
         
  pro příjem elektronických podání používáme elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

   4.8 Další elektronické adresy
         
  oficiální Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

    4.9 Identifikátor datové schránky
          5m6a63e 5. Bankovní spojení
      Raiffeisenbank im Stifland
      číslo účtu:  0- 658910, kód banky 8030 - ČNB, Dotace ÚSC-94-2216331/0710.

 6.     00883611 

 7. DIČ:
      nejsme plátci

 8. Dokumenty

     
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
           
  Usnesení zastupitelstva
            Územní plánn
            Obecně závazné vyhlášky

      8.2   Rozpočet


 9. Žádosti o informace  


 10. Příjem žádostí a dalších podání

 11. Opravné prostředky (pdf)  

 12. Formuláře
        - obec nevydala žádné formuláře

 13. Návody pro řešení životních situací  (odkaz na všechny životní situace)
        Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR)
        např. bydlenícestovánídopravafinancekulturarodinasociální zabepečenízaměstnánízdraví...

 14. Předpisy

        14.1. Nejdůležitější předpisy
        Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na internetových stránkách http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
        14.2 Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací

        15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací (pdf)
        15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
         - nebyla dosud vydána
        15.3 Poskytnuté informace 

 16. Licenční smlouvy - vzory licenčních smluv
        16.1 Vzory licenčních smluv
         - obec nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy
        16.2 Výhradní licence
        - obec nemá uzavřeny žádné výhradní licenční smlouvy
   
 17. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb.
        17.1 Rozsudky
        17.2 Výdaje na soudy

 18. Informace o zpracování osobních údajů
        Zpracovávané osobní údaje se řídí § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 19. Rejstříky