foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Slovo starosty: Pokud máte zájem o setkání s občany naší obce, přijďte do našeho klubu "Na radnici". Zde máte možnost podiskutovat společně s ostatními o problémech obce a posedět se starostou :-)

Obec Poustka

oficiální stránky obecního úřadu

Login Form

Živý kraj
Projekt vytvořen ve spolupráci s Karlovarským krajem

Úřední deska

Oznámení, záměry, veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.12.2018 21.12.2018 Pozvánka na shromáždění Mikroregionu Chebsko
Obec Poustka
10.12.2018 27.12.2018 Veřejný záměr pronájmu pozemků 447/9 a 1/7 v k. ú. Poustka
Obec Poustka
03.10.2018 03.01.2019 Nabídka pozemků k pronájmu
Obec Poustka
22.08.2018 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Obec Poustka
20.08.2018 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018
Obec Poustka
01.08.2018 - Veřejný záměr prodeje pozemku 370/3 v k.ú. Ostroh
Obec Poustka
30.07.2018 - Rozhodnutí hejtmanky Karlovarského kraje č.1/2018
Obec Poustka
19.07.2018 - VÝZVA!!!
Obec Poustka
28.05.2018 - Veřejný záměr pronájmu
Obec Poustka
28.05.2018 - Veřejný záměr prodeje pozemku
Obec Poustka
13.12.2017 09.02.2019 Publicita k projektu "Rekonstrukce veřejného osvětlení a oprava místních komunikací 2017
Obec Poustka

Dokumenty, přezkum, závěrečný účet

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.06.2018 - Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2017 - Mikroregion Chebsko
Obec Poustka
06.06.2018 - Návrh závěrečného účtu 2017 - Mikroregion Chebsko
Obec Poustka
09.05.2018 09.07.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Obec Poustka
05.02.2018 - Závěrečný účet obce za rok 2017
Obec Poustka
23.02.2017 - Závěrečný účet obce Poustka za rok 2016
Obec Poustka
23.02.2017 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Obec Poustka
11.04.2016 - Závěrečný účet obce Poustka za rok 2015
Obec Poustka
24.03.2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Obec Poustka

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.12.2018 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 a 2021
Obec Poustka