foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Slovo starosty: Pokud máte zájem o setkání s občany naší obce, přijďte do našeho klubu "Na radnici". Zde máte možnost podiskutovat společně s ostatními o problémech obce a posedět se starostou :-)

Obec Poustka

oficiální stránky obecního úřadu

Živý kraj
Projekt vytvořen ve spolupráci s Karlovarským krajem

Obec Poustka se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky Obce Poustka.

STAV SOULADU

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

DALŠÍ FORMÁTY

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 19.8.2020. Prohlášení bylo revidováno dne 19.8.2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu na základě posouzení provedeného třetí stranou.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na níže uvedené kontakty.

KONTAKT NA STAROSTU A MÍSTOSTAROSTU OBCE

Starosta:           Jan Ryba
                           tel.: +420 724 196 171 
                           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místostarosta:  Radovan Caran 
                           tel.: +420 603 282 268
                           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přehled rizik ohrožující obec Poustka (pdf)
Analýza rizik
 (pdf) - obec Poustka - analýzu provedl 
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje dle

    1. zákona č. 239/2000 Sb., (zákon o IZS) – úniky nebezpečných látek, ochranné pásmo chovů – 3 km, 
    2. zákona č. 224/2015 Sb., (zákon o prevenci závažných havárií) – zóny havarijního plánování, 
    3. zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon) – zóny zvláštních povodní při protržení vodního díla, zóny přirozených povodní, 
    4. zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon) – krizové situace definované v Přehledu možných zdrojů rizik a analýze ohrožení na území Karlovarského kraje. 

Další informace k ochraně obyvatel -    https://www.cheb.cz/ochrana-obyvatel/ms-75664/p1=76884 (web města Chebu)

Františkovy Lázně - Chebsko - Ašsko - Bavorsko - Sasko

Výlety - turistika - cyklotrasy - nákupy


Město Františkovy Lázně

byly založeny 27. dubna 1793 jako Ves císaře Františka a v roce 1807 jim byl úředně přiznán název Františkovy Lázně. Pojmenovány jsou podle císaře Františka I.

Město Cheb

historické jádro je městskou památkovou rezervací. Milovníkům historie připomínáme, že v Chebu byl v roce 1634 zavražděn Valdštejn.

Město Aš

je nejzápadnější město v Čechách. Nachází se v Ašském výběžku, který je z větší části obklopený Německem. Aš je jediné protestantské město na historickém území Čech.

Přírodní rezervace SOOS

je velká soustava rašelinišť, rybníků, mokřadů či slatinišť, na kterých vyvěrá velké množství minerálních pramenů různého složení.

Motýlí dům

je spojení klasického muzea se sbírkou našich i tropických živých motýlů v jejich přirozeném prostředí s tropickým mikroklimatem.

Komorní hůrka

je nejmladší českou sopkou činnou ještě v mladších čtvrtohorách. Básník Johann Wolfgang Goethe se účastnil geologického průzkumu sopky.

Bismarckova rozhledna

byla postavena z peněz veřejné sbírky roku 1909 a pojmenována na památku železného kancléře a sjednotitele Německa Otty von Bismarcka.

Maria Loreto

patřila v minulosti k nejnavštěvovanějším poutním místům v Čechách. Vzorem pro stavbu byl svatý dům v Nazaretu, kde žila Svatá rodina.

Přehradní nádrž Jesenice

je příjemným rekreačním místem s rozsáhlými plážemi, plovárnami s tobogány. Také rybáři mohou využít zdejších na ryby bohatých vod.

Hazlov-Golf Resort Františkovy Lázně

je nové 18-ti jamkové mistrovské hřiště. 18 drah mezinárodního standardu bylo v přírodním stavu harmonicky začleněno do krajiny.

Hrad Skalná

je druhý nejstarší románský hrad na Chebsku. Jeho zakladateli byl německý rod Nothaftů. V rytířském sále se nachází výborná restaurace.

Zámek Kynžvart

nechal v letech 1681-1691 postavit hrabě Emmerich Philipp a v letech 1820-1833 byl zámek přestavěn ve stylu vídeňského klasicismu.

Pravěké pohřebiště

v obci Žirovice se nad Mlýnským potokem nachází významné pohřebiště z doby bronzové z let 1300 – 1000 před naším letopočtem.

Rybník Amerika

můžete navštívit díky mikrovláčku, který vyjíždí z centra Františkových Lázní a spolu se zooparkem se stane vítanou atrakcí pro Vaše děti.

Hrad Starý Hrozňatov

je původně románský hrad. Z původního hradu se zachovala kulatá věž, hradby a valené klenby ve sklepní části bývalého paláce.

Nový Drahov

je jednou z nejcennějších památkových rezervací lidové architektury. Každé léto se zde pravidelně koná oblíbený "Hrnčířský swing Nový Drahov".

Ašská rozhledna

Krásná mohutná kamenná rozhledna byla otevřena v roce 1904. Je vysoká 34 metrů, má 4 vyhlídkové plošiny a 122 schodů.

Chlum sv. Maří

je významným poutním místem. V roce 1400 zde byl postaven jednolodní kostel Nanebevzetí Panny Marie, později povýšen na farnost.

Goethovy skály

Vysoký křemenný val v přírodním parku Halštrov. Byly pojmenovány po velkém básníku, který je měl ve velké oblibě.

Město Hazlov

historická obec. Nacházel se zde románský hrad z roku 1224. Z něj zbyla jen čtverhranná věž, která je dnes součástí kostela.

Kornberg

827 m vysoký vrchol Smrčin

Pramen Bílého Halštrova

potoku, který na německé straně hranice zesílí na mohutnou řeku.

Libá

v obci se nachází historický hrad pocházející ze 13. století. Název znamená "milý hrad" a první zmínky pochází už z roku 1264.

Bismarcksäule

za městem Markneukirchen se nachází kopec 621m vysoký nazývaný Markneukirchener Berg. Na něm je postavena rozhledna s výjimečně zajímavým výhledem.

Wirtsberg

664m kopec s vyhlídkovým pavilonem.

Město Adorf

velmi zajímavé Muzeum miniatur a botanická zahradě. Nachází se zde také muzeum perleťářství ve středověké Freibergské bráně.

Thierstein

na dohled českých hranic se nachází ruiny středověkého hradu.

Hohenberg

jen krok za hranicemi se nachází malebné městečko se zcela opraveným gotickým hradem ze 13. století.

Město Bad Brambach

lázeňské městečko s romantickými zákoutími a zajímavými památkami nedaleko českých hranic. Má kouzelnou poklidnou atmosféru.

Město Bad Elster

nedaleko hranic se také nachází největší saské lázně, ležící na řece Weisse Elster.

Kapellenberg

na mohutném kopci nacházejícím se hned za hranicemi, se nachází rozhledna na 757m vysokém kopci. Vyhlídka na chebskou kotlinu z jejího vršku je úžasná.

Město Selb

kousek za českými hranicemi vyhlášené město porcelánu.

Město Marktredwitz

malebné bavorské městečko vhodné nejen pro nákupy.

Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů - odkaz na Portál veřejné správy České republiky

Ústava České republiky 
Listina základních práv a svobod 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv na internetových stránkách - odkaz.


Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž organizace zejména jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):

úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
úst. zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
úst. zák. č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR  


Předpisy (stavební), kterými se ve své činnosti zejména řídí:

pozn.: odkazy vedou na Portál veřejné správy http://portal.gov.cz/

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon

zákon České národní rady č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon atd.

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a ČGÚ

zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 


 Předpisy (finanční), kterými se ve své činnosti zejména řídí:

pozn.: odkazy vedou na Portál veřejné správy http://portal.gov.cz/

zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

vyhláška č. 449/2009 Sb., v platném znění, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dorovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti a účetních výkazů

vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška MF ČR č. 323 ze dne 2.7.2002 o rozpočtové skladbě

vyhláška MF ČR č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích 


zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 256/2013 Sb.,o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)

zákon č. 90/2012 Sb.,Zákon o obchodních korporacích (dříve Ochodní zákoník, do 31.12.2013)

zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.